پرویز دریائی سرابی

پرویز دریائی سرابی

متخصص جراحی عمومی

IranMedBank

بانک اطلاعات پزشکی ایران