دکتر پرویز وخشوری

دکتر پرویز وخشوری

متخصص بیماری‌های داخلی

IranMedBank

بانک اطلاعات پزشکی ایران