دکتر رویا شاپوریان

دکتر رویا شاپوریان

متخصص بیماری ‌های کودکان

میانگین دیدگاه

آدرس

تهران - میدان نوبنیاد - خیابان صنایع - خیابان شهید لنگری - خیابان صنایع - بیمارستان چمران

مالکیت آگهی

آیا این کسب و کار متعلق به شماست؟

لیست ادعا بهترین راه برای مدیریت و محافظت از کسب و کار شما است.

IranMedBank

بانک اطلاعات پزشکی ایران