دکتر صدف فرهادی

دکتر صدف فرهادی

متخصص پوست مو و زیبایی

میانگین دیدگاه

معرفی

دکتر صدف فرهادی متخصص پوست مو و زیبایی در صادقیه تهران می باشند.

IranMedBank

بانک اطلاعات پزشکی ایران