دکتر سید عباس ذبیحی مداح

دکتر سید عباس ذبیحی مداح

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)

IranMedBank

بانک اطلاعات پزشکی ایران