دکتر سید مهدی مظلومی

دکتر سید مهدی مظلومی

متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

میانگین دیدگاه

IranMedBank

بانک اطلاعات پزشکی ایران