دکتر سید سعید احمدزاده هاشمی

دکتر سید سعید احمدزاده هاشمی

متخصص بیماری‌ های داخلی

IranMedBank

بانک اطلاعات پزشکی ایران