دکتر سید سعید موسوی زاده جزایری

دکتر سید سعید موسوی زاده جزایری

متخصص بیماری ‌های داخلی

میانگین دیدگاه

آدرس

مشهد - خیابان مفتح (سی متری طلاب) - نبش خیابان مفتح 3

مالکیت آگهی

آیا این کسب و کار متعلق به شماست؟

لیست ادعا بهترین راه برای مدیریت و محافظت از کسب و کار شما است.

IranMedBank

بانک اطلاعات پزشکی ایران