دکتر سید وحید حسینی

دکتر سید وحید حسینی

متخصص جراحی عمومی و فلوشیپ کولورکتال

میانگین دیدگاه

معرفی

دکتر سید وحید حسینی متخصص جراحی عمومی و فلوشیپ کولورکتال در شیراز می باشند.

آدرس

شیراز - میدان نمازی - درمانگاه شهید مطهری

مالکیت آگهی

آیا این کسب و کار متعلق به شماست؟

لیست ادعا بهترین راه برای مدیریت و محافظت از کسب و کار شما است.

IranMedBank

بانک اطلاعات پزشکی ایران