دکتر شهلا ابوالقاسمی

دکتر شهلا ابوالقاسمی

فوق تخصص روماتولوژی

میانگین دیدگاه

معرفی

دکتر شهلا ابوالقاسمی متخصص داخلی و فوق تخصص روماتولوژی در تهران می باشند.

IranMedBank

بانک اطلاعات پزشکی ایران