دکتر شهلا بابایی نژاد بصیری

دکتر شهلا بابایی نژاد بصیری

متخصص بیماری ‌های پوست، مو و زیبایی (درماتولوژی)

IranMedBank

بانک اطلاعات پزشکی ایران