دکتر سیروس الهیان

دکتر سیروس الهیان

متخصص ارتوپد و جراحی استخوان و مفاصل

میانگین دیدگاه

معرفی

دکتر سیروس الهیان متخصص ارتوپد و جراحی استخوان و مفاصل در چهارراه دردشت تهران می باشند.

بیمارستان های دکتر سیروس الهیان :

  • بیمارستان الغدیر

IranMedBank

بانک اطلاعات پزشکی ایران