دکتر سوسن کلاهی

دکتر سوسن کلاهی

فوق تخصص بیماری ‌های روماتولوژی - متخصص بیماری‌ های داخلی

IranMedBank

بانک اطلاعات پزشکی ایران