دکتر یدالله نوذری

دکتر یدالله نوذری

متخصص جراحی مغز و اعصاب

میانگین دیدگاه

معرفی

دکتر یدالله نوذری متخصص جراحی مغز و اعصاب در تهران می باشند.

 

IranMedBank

بانک اطلاعات پزشکی ایران