دکتر یونس میر طباطبایی

دکتر یونس میر طباطبایی

متخصص بیماری‌ های داخلی

میانگین دیدگاه

آدرس

تبریز - خیابان شمس تبریزی - ایستگاه شکلی

مالکیت آگهی

آیا این کسب و کار متعلق به شماست؟

لیست ادعا بهترین راه برای مدیریت و محافظت از کسب و کار شما است.

IranMedBank

بانک اطلاعات پزشکی ایران