دکتر ضیاء تدین

دکتر ضیاء تدین

متخصص بیماری های داخلی

میانگین دیدگاه

آدرس

اصفهان - خیابان آمادگاه - جنب داروخانه سپاهان - مجتمع سپاهان 3

آگهی های مرتبط

مالکیت آگهی

آیا این کسب و کار متعلق به شماست؟

لیست ادعا بهترین راه برای مدیریت و محافظت از کسب و کار شما است.

IranMedBank

بانک اطلاعات پزشکی ایران