تخصص بیماری‌های قلب و عروق

لیست منتخب

دکتر محسن حری

دکتر محسن حری

فوق تخصص بیماری‌ های قلب کودکان - متخصص بیماری ‌های کودکان

دکتر محمدعلی استوان

دکتر محمدعلی استوان

فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی) بزرگسالان - متخصص بیماری‌های قلب و عروق

دکتر جواد کجوری

دکتر جواد کجوری

فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی) بزرگسالان - متخصص بیماری‌های قلب و عروق

دکتر حمید آموزگار

دکتر حمید آموزگار

فوق تخصص بیماری‌های قلب کودکان و فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق کودکان (اینترونشنال قلب کودکان)

IranMedBank

بانک اطلاعات پزشکی ایران