تخصص جراحی عمومی

لیست منتخب

دکتر احمد خالق نژادطبری

دکتر احمد خالق نژادطبری

فوق تخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی کودکان (اورولوژی کودکان) - فوق تخصص جراحی کودکان - متخصص جراحی عمومی

IranMedBank

بانک اطلاعات پزشکی ایران