تخصص بیماری های کودکان

لیست منتخب

دکتر سیامک شیوا

دکتر سیامک شیوا

فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم کودکان (اندوکرینولوژی کودکان)

دکتر محسن حری

دکتر محسن حری

فوق تخصص بیماری‌ های قلب کودکان - متخصص بیماری ‌های کودکان

دکتر اصغر رامیار

دکتر اصغر رامیار

فوق تخصص بیماری‌ های خون و سرطان (هماتولوژی انکولوژی) کودکان - متخصص بیماری ‌های کودکان

دکتر احمد خالق نژادطبری

دکتر احمد خالق نژادطبری

فوق تخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی کودکان (اورولوژی کودکان) - فوق تخصص جراحی کودکان - متخصص جراحی عمومی

دکتر آزیتا آذرکیوان

دکتر آزیتا آذرکیوان

فوق تخصص بیماری‌های خون و سرطان (هماتولوژی انکولوژی) کودکان - متخصص بیماری‌های کودکان

دکتر بنفشه درمنش

دکتر بنفشه درمنش

فوق تخصص بیماری‌های کلیه کودکان (نفرولوژی کودکان) - متخصص بیماری‌های کودکان

دکتر حمید آموزگار

دکتر حمید آموزگار

فوق تخصص بیماری‌های قلب کودکان و فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق کودکان (اینترونشنال قلب کودکان)

IranMedBank

بانک اطلاعات پزشکی ایران