تخصص اورولوژی

لیست منتخب

دکتر ابوالقاسم نیک فلاح

دکتر ابوالقاسم نیک فلاح

فلوشیپ سرطان‌شناسی دستگاه ادراری و تناسلی (اوروانکولوژی) - متخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

دکتر امیراحمد نصیری

دکتر امیراحمد نصیری

فوق تخصص بیماری ‌های کلیه بزرگسالان (نفرولوژی بزرگسالان) - تخصص بیماری‌ های داخلی

دکتر احمد فیروزان

دکتر احمد فیروزان

فوق تخصص بیماری‌های کلیه بزرگسالان (نفرولوژی بزرگسالان) - تخصص بیماری‌های داخلی

دکتر احمد خالق نژادطبری

دکتر احمد خالق نژادطبری

فوق تخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی کودکان (اورولوژی کودکان) - فوق تخصص جراحی کودکان - متخصص جراحی عمومی

دکتر احد جعفری قدس

دکتر احد جعفری قدس

فوق تخصص بیماری‌های کلیه بزرگسالان (نفرولوژی بزرگسالان) - متخصص بیماری‌های داخلی

دکتر سعید بهزادی

دکتر سعید بهزادی

فوق تخصص بیماری‌های کلیه بزرگسالان (نفرولوژی بزرگسالان) و متخصص بیماری‌های داخلی

IranMedBank

بانک اطلاعات پزشکی ایران