برچسب: سندروم تنفسی حاد

کرونا ویروس ها

کرونا ویروس ها

کرونا ویروس ها گروهی از ویروس ها هستند که باعث ایجاد بیماری در پستانداران و پرندگان می شوند. در انسان ، کرونا ویروس ها باعث ایجاد عفونت های دستگاه تنفسی می شوند که می تواند خفیف باشد ، مانند برخی موارد سرماخوردگی و سایر مواردی که می توانند کشنده باشند مانند SARS ، MERS و COVID-19. علائم در گونه های مختلف متفاوت است به عنوان مثال در مرغ ها باعث ایجاد بیماری دستگاه تنفسی فوقانی می شوند ، در حالی که در گاوها و خوک ها باعث اسهال می شوند. هنوز واکسن یا داروهای ضد ویروسی بخصوصی برای جلوگیری یا درمان عفونت های کرونا ویروس وجود ندارد.

کرونا ویروس کرونا ویروس  Coronavirus خانواده ی بزرگی از ویروس ها است که بیشتر در حیوانات شایع هستند. این ویروس ها، از نوع ویروس های پوشش دار هستند که ژنوم آن ها را یک رشته ی RNA تشکیل داده است. RNA آن ها حدود 27000 تا 34000 باز نوکلئوتیدی

ادامه مطلب

IranMedBank

بانک اطلاعات پزشکی ایران